Dusze czyśćcowe

Modlitwa za dusze czyśćcowe – Ps. 129

Psalm 129

Z głębokości wołam do Ciebie Panie, o Panie, słuchaj głosu mego.

Nakłoń swoich uszu, ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie, Panie, któż się ostoi?

Ale ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję, nadzieję, żywi moja dusza: oczekuję na twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy świtu

 

Niech Izrael wygląda Pana, u Pana bowiem jest łaskawość, i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela, ze wszystkich jego grzechów.

AMEN