Matka Boża Bolesna

Pogotowie modlitewne #3 Koronka do Siedmiu Boleści Maryi

Jeśli mamy trudności w korzystaniu z sakramentu pokuty, np. nie czujemy żalu za grzechy, nie widzimy swoich grzechów, uważamy że nie mamy się z czego spowiadać, chociaż w głębi serca przeczuwamy, że jest inaczej, jednak nie potrafimy dobrze ocenić swojego stanu. Albo jeśli bliska nam osoba cierpi na podobną „ślepotę”, nie potrafi ocenić swojego zachowania, jest zatwardziała w swoim złym postępowaniu i nie widzi zła, które wyrządza, myślę że najlepszą pomocą w takich sytuacjach jest skorzystanie z tej modlitwy, ofiarowanie jej za siebie lub za bliską osobę. Do samej modlitwy przypisane są obietnice otrzymania łask, o których wspominam i wydaje się to być potężna pomoc w walce o prawdziwe nawrócenie.

Rozpoczęcie:

Znak Krzyża Świętego:

Matko Bolesna porusz serce moje, abym w boleści umiał wniknąć Twoje

  1. Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona

Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej

Strzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi będą się niektórzy sprzeciwiać.

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  1. Boleść druga: Ucieczka do Egiptu

Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego

Na polecenie Anioła, Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  1. Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni

Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla matki?

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  1. Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyży

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka swoją Matkę. Rzewne musiało być to spotkanie.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  1. Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  1. Boleść szósta: Złożenie ciała martwego Syna na kolana Matki

Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy

Zdjęte z krzyża ciało Jezusa złożono w ramionach Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a ona jakby dopełniała to, czego brakowało cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego Święte Rany i obmywa je swoimi łzami.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  1. Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do Grobu

Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Umęczone ciało Jezusa złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Zakończenie:

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną: 3 Zdrowaś Maryjo.