Komentarz do Ewangelii

Articles

Krótki komentarz do Ewangelii – próba znalezienia w dobrze znanych tekstach zawsze czegoś nowego, czegoś innego, czegoś co pozwala zmienić perspektywę i popatrzeć na własne życie inaczej.

Czuwajcie!

Czuwajcie!

Odnów we mnie serce moje, Boże! – będzie wybrzmiewać podczas całego Adwentu. Swoją Ewangelię św. Marek napisał w Rzymie w..