Marzenia ważniejsze… od chleba.

„Marzenia i nadzieją są w życiu najważniejsze. Ważniejsze od kawałka chleba. Ludzie bez marzeń, nawet we względnym dobrobycie popadają w depresje i nałogi. A człowiek głodny, jeśli tylko wie, do czego dąży i widzi szansę – przetrwa”.

Życzę wam odwagi podążania za marzeniami.

J.