Pogrzeb Jezusa

Modlitwa o dobrą śmierć

Panie, Boże mój, wiem, że nic nie jest w moim życiu tak pewne, jak moja  śmierć i że nic nie jest tak niepewne, jak moment zakończenia życia na tej ziemi. Dziękuję za wiarę, która daje mi nowe spojrzenie na tę rzeczywistość.

Przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, już nie muszę się bać mojej śmierci. Dzięki Krwi Chrystusa, mogę spokojnie oczekiwać na spotkanie z Sędzią: czeka na mnie dom Ojca, który mnie kocha i miejsce przygotowane przez Zbawiciela.

Ale proszę o to, bym był dobrze przygotowany na śmierć. Daj mi Twojego Ducha, abym był zawsze gotowy na zakończenie ziemskiego życia, pojednany z Tobą i ze wszystkimi. Chcę być także gotowy do życia, co pracy dla bliźnich i dla Ciebie. Niech się we wszystkim w moim życiu dzieje Wola Twoja. Amen. 

Modlitwa odpustowa na godzinę śmierci

O Jezu, Panie mój, uwielbiając ostatnie Twoje tchnienie, błagam Cię przyjmij ducha mojego. Nie wiem, czy w ostatniej chwili życia zachowam przytomność umysłu, dlatego ofiaruję Ci już teraz umieranie moje i wszystkie cierpienia całego mojego życia i mojej śmierci. Tyś Ojcem i Zbawieniem moim. W Ręce Twoje oddaję dusze moją. Pragnę umierać w zjednoczeniu z Tobą konającym na krzyżu. Niech ostatnie uderzenie mojego serca będzie czystym aktem miłości mojej do Ciebie.