Krew Chrystusa

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Modlitwa ta ma wielką moc, a odmawiana z wiarą i ufnością jest wielką obroną od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej krwi siebie. Wszystkie osoby, które dziś spotkam; o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek dowiem się o nich.

Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje które dziś zaistnieją; wszystkie sprawy, które będę załatwiać; rozmowy, które będę prowadzić; prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła Św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję siebie samą do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją: przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.

Amen.