Święty Mikołaj

Święty Mikołaj – biskup z Miry

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w 270 roku  w Patras w Grecji, przychodzi na świat uproszone u Boga przez rodziców dziecko – Mikołaj.

Pochodził z zamożnej i pobożnej rodziny, nie interesowały go jednak, już od dzieciństwa, żadne światowe pokusy.

Legenda głosi, iż miał za sąsiada strasznego chciwca, którego jednak koleje losu i jego własne postępowanie doprowadziły do biedy. Jego trzy córki zostały na lodzie… Jaki posag będzie mógł im przekazać by wyszły za mąż? W akcie desperacji powziął decyzję, że sprzeda je do domu publicznego. Wieść ta dotarła do Mikołaja. Zasmucony przyszłym losem sąsiadek wpadł na pomysł by rzucać sąsiadowi pieniądze przez komin, aby ten uzbierał sumę potrzebną na posag dla panien. Wszystko szło świetnie, aż pewnego dnia sąsiad przyłapał na wrzucaniu pieniędzy do jego domu. Pod wpływem czynów chłopaka – nawrócił się.

Po śmierci rodziców, Mikołaj rozdał cały majątek biednym. Czynnie zaczął pomagać biednym i opuszczonym ludziom nie tylko posługą ale również datkami dla nich.

Kiedy Konstanty Wielki skazał 3 oficerów na karę śmierci, święty Mikołaj udaje się osobiście do Konstantynopola by wyprosić im łaskę uniewinnienia ich.

Jest również patronem marynarzy i rybaków przez legendę, która głosi, iż wzywający go pewnego razu rybacy na wzburzonym morzu zostali uratowani od pewnej śmierci.

W czasie zarazy, która wybuchła kiedy pełnił posługę biskupią w Mirze, osobiście opiekował się zarażonymi. Tradycja podaje, iż wskrzesił wówczas, aż troje ludzi …

Święty Grzegorz Wielki wzmiankuje, iż podczas prześladowań przez cesarza Dioklecjana, Mikołaj zostaje uwięziony. Dopiero edykt mediolański zwraca mu wolność w 313 r.

Biskup Mikołaj bierze również udział w Pierwszym soborze powszechny w Nicei gdzie zostają potępione błędy Ariusza.

Po śmierci, Mikołaj zostaje pochowany w Mirze. W roku 1087 jego szczątki zostają przewiezione do włoskiego miasta Bari przez papieża bł. Urbana II.

Zarówno katolicy jak i prawosławni do dnia dzisiejszego pielgrzymują do jego grobu w Bari.

W XIII została zapoczątkowana tradycja rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja, stypendiów i zapomóg.

Tekst: Patrycja Partyka